De Fluun
Staring BV
BP de Fluun Staring BV Industrieterrein De Fluun Bentemmerstraat 13
6942 EZ Didam
telefoon
0316 221635
Fax: 0316 221609

Traxx EN 590

Waarom TRAXX EN 590 OFF-ROAD (het genormeerde verschil tussen rood en rood)


Prestatieverhogend
Moderne dieselmotoren stellen steeds hogere eisen aan de brandstof. Een aantal van deze minimumeisen zijn vastgelegd in de Europese Norm voor dieselbrandstoffen, de zgn. "EN 590 normen". Fabrikanten willen echter graag nog een stap verder gaan en hebben daarom het World-Wide Fuel Charter opgesteld, een document waarin het verband tussen de eisen van de nieuwste generatie motoren en de gewenste (noodzakelijke) brandstofspecificaties is vastgelegd. Zeg maar "de EN 590 van de toekomst". Met TRAXX EN 590 OFF-ROAD neemt u nu reeds die voorsprong.

TRAXX EN 590 OFF-ROAD voldoet niet alleen ruimschoots aan de huidige EN 590 specificaties, maar houdt nu al rekening met de aanbevelingen van het World-Wide Fuel Charter. Op die manier bent u verzekerd dat uw machines steeds optimale prestaties blijven neerzetten. Hieronder vindt u de belangrijkste eigenschappen van TRAXX EN 590 OFF-ROAD.

Verhoogd cetaangetal:
Het cetaangetal heeft een grote invloed op de ontbrandingskwaliteit van de brandstof. Hoe hoger het cetaangetal, hoe sneller de brandstof tot ontbranding zal komen. TRAXX EN 590 OFF-ROAD bevat een cetaanbooster die het cetaangetal met een aantal punten verhoogt. Hierdoor komt de brandstof sneller en vollediger tot ontbranding, wat zich vertaalt in een hoger rendement, minder "dieselklop" (= soepeler draaiende motor), betere koudestartprestaties en een lager geluidsniveau


Verhoogde smerende werking:
Bij de meeste landbouw- en grondverzetmachines zorgt de gasolie ook voor de smering van de brandstofpomp. Vooral de nieuwste brandstofsystemen zijn zeer gevoelig m.b.t. de smerende eigenschappen van gasolie. De smerende werking van brandstoffen wordt weergegeven d.m.v. een slijtage-index (in microns). Hoe lager dit getal, hoe beter de smerende werking van de brandstof en hoe langer de levensduur van de brandstofpomp. Speciaal voor TRAXX EN 590 OFF-ROAD werden nieuwe componenten geselecteerd die een optimale smerende werking garanderen. Op die manier biedt TRAXX EN 590 OFF-ROAD een verhoogde bescherming aan de bewegende delen in de motor. Daardoor neemt de levensduur van de brandstofpomp toe, zodat u aanzienlijk minder kans heeft op stilstand van uw machines, juist wanneer u ze het meest nodig heeft.

Continu reinigende werking:
Het prestatievermogen van een motor is in grote mate afhankelijk van het verbrandingsproces in de cilinders. Een zuiver en efficiënt injectiepatroon is daarbij van cruciaal belang. Vooral bij deellast vindt echter veelvuldig koolafzetting plaats. Daarom bevat TRAXX EN 590 OFF-ROAD speciaal ontwikkelde detergenten die de verstuivers en het brandstofsysteem continu reinigen en koolafzetting tegengaan. Op die manier wordt de ingespoten brandstof steeds optimaal verneveld in de cilinders, met een tijdige en volledige verbranding tot gevolg. Dat vertaalt zich weer in een soepeler draaiende motor, minder uitlaatgassen en meer vermogen, dus een verhoogd rendement.


Preventieve bescherming
De prestaties en het rendement van moderne dieselmotoren zijn sterk afhankelijk van de eigenschappen van de gebruikte brandstof (bv. cetaangetal, smerend vermogen, reinigende werking,...). Helaas wordt vaak de rol van wisselende omstandigheden in brandstoftanks en thuistankinstallaties over het hoofd gezien, terwijl deze juist een grote invloed kunnen uitoefenen op de brandstofkwaliteit!

Door gebruik van bovengrondse opslagtanks lopen vooral landbouw- en grondverzetbedrijven grote risicos. Condensvorming, beperkte doorstroming, temperatuurschommelingen en bacteriegroei zijn slechts enkele factoren die de brandstofkwaliteit ongemerkt negatief kunnen beïnvloeden met mogelijke schade aan brandstofsystemen tot gevolg. Om deze kwaliteitsrisicos zoveel mogelijk te beperken is TRAXX EN 590 OFF-ROAD standaard voorzien van de volgende toevoegingen:

Preventie van emulsievorming
Condensvorming en gebrekkig onderhoud zijn de hoofdoorzaken voor water in uw brandstofopslagtank. Dit water mag uiteraard niet in het brandstofsysteem van uw machines terechtkomen! Water is zwaarder dan brandstof en vertoont dus de neiging langzaam uit te zakken naar de bodem van de opslagtank. TRAXX EN 590 OFF-ROAD stimuleert en versnelt dit proces waardoor het water zich sneller afscheidt en een neutrale (en verwijderbare) laag vormt op de bodem van de opslagtank. De kans op ernstige motorschade en/of vastgelopen brandstofpompen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Preventie van bacterievorming
Een potentieel probleem in opslagtanks is de vorming van bacteriën. Deze ontstaan en vermeerderen zich vooral in omgevingen met brandstof, water, organische stoffen en warmte. Kortom: uw brandstofopslagtank vormt een ideale kweekbodem voor bacteriën indien u niet de nodige voorzorgsmaatregelen neemt.
Bacteriegroei in opslagtanks vormt een potentiële bedreiging omdat de bacteriën ook in het brandstofsysteem van uw machines terechtkomen. Bepaalde bacteriesoorten scheiden een zuur af dat een uiterst fijne maar zeer snelle vorm van corrosie veroorzaakt waardoor o.a. brandstofpompen kunnen vastlopen. Andere bacteriesoorten produceren slijmvormige substanties die filters kunnen verstoppen. Het voorkomen van dergelijke microbiologische verontreinigingen is dan ook een must voor elke kwaliteitsbewuste ondernemer. Daarom wordt TRAXX EN 590 OFF-ROAD standaard voorzien van een krachtige en effectieve toevoeging waardoor bacteriegroei in opslagtanks wordt voorkomen.

Bescherming tegen corrosie
Vervuilende bestanddelen (zoals water) kunnen roestvorming veroorzaken in tankinstallaties, leidingen en brandstofsystemen. TRAXX EN 590 OFF-ROAD biedt een optimale bescherming tegen roestvorming. Hierdoor blijft de brandstof tijdens opslag in optimale conditie en neemt de kans op vervuiling en verstopping van het brandstofsysteem af.

Minder schuimvorming bij tanken
Door schuimvorming tijdens het tanken kan de brandstoftank vaak niet volledig afgevuld worden. Daardoor zijn er meer tankbeurten nodig dan strikt noodzakelijk. Overmatig schuim verontreinigt het tankpistool, de vulopening, de brandstoftank, carrosseriedelen en de tankplaats zelf. De effectieve antischuimcomponenten van TRAXX EN 590 OFF-ROAD reduceren schuimvorming tot een absoluut minimum, waardoor sneller en schoner, dus efficiënter en comfortabeler tanken mogelijk is.

Het TRAXX EN 590 OFF-ROAD additievenpakket biedt een uitstekende preventieve bescherming tegen de specifieke opslagomstandigheden in de off-road sector. Maar ook het regelmatig inspecteren en - indien nodig - reinigen van uw opslagtank speelt een belangrijke rol. BP de Fluun Staring BV. kan u hierbij van advies voorzien.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de onderstaande Link:

www.traxx-gasolie.nl